«

»

شهریور ۲۱

Print this نوشته

تکنیک دلفی

53253جهت دانلود مقاله کلیک نمایید

Permanent link to this article: http://rezaefar.ir/wp/?p=8349

به سایت شخصی دکتر حمید رضایی فر / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی / خوش آمدید