نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی

down

book

کلیات ارتباطات ۱
کلیات ارتباطات ۲
 

اصول و مبانی ارتباطات سازمانی ۱
اصول و مبانی ارتباطات سازمانی ۲
ارتباطات در اسلام۱

ارتباطات در اسلام ۲
مدیران درونسازمانی و برونسازمانی

فصل چهارم کتاب

مدیریت شایعه

اهمالکاری

مدیریت خشم

انتقادسازنده

انواع هوش

ارتباط با افراد بد قلق

چاپلوسی  سازمانی

خود شیرینی سازمانی

تاکتیک های مدیریت تصویر سازی 

جعبه سیاه ارتباطات انسانی

بیماری های مدیریت

بد بینی سازمانی

عدم صداقت سازمانی

 
 ارتباطات

نحوه ارزشیابی دوره :
- مشارکت در مباحث کلاسی،کنفرانس: ۵ نمره
- میان ترم : ۵ نمره
- پایان ترم : آزمون نهایی تشریحی ۱۰نمره
- جمع کل ارزیابی : ۲۰ نمره

 


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>